Kağıt ve tekstil sektörlerinde uzun yıllara dayanan know-how’ın bir araya gelmesiyle yola çıkan CANECO, tekstil sektörüne ekolojik, sürdürülebilir ve inovatif ürünler geliştirmeyi hedefliyor.
Hakkımızda
Doğal kaynakların artan tehdit altında olduğu bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olarak geniş kapsamlı bir çevre yönetimi yaklaşımı ve sürdürülebilir üretim misyonuyla çevresel ayak izimizi hafifletmeyi hedefliyoruz.
Devamı
CANECO, üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin kaynağını takip etmeyi kolaylaştıran ve izlenebilirlik taahhüdü sunan belgelere sahiptir. Caneco bu sayede markaların üretim sürecinde sunduğu şeffaflığa katkı sunmayı hedefler.
Sürdürülebilirlik

Caneco Susuz Üretim Teknolojileri

Sürdürülebilir üretim misyonuyla, dijital tekstil baskısı

Ekonomik boyutta sürdürülebilirlik, yaşamın ve çevrenin korunması ile ekonomik büyümeyi sağlamak; kaynakların aşırı tüketimine engel olarak ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı olmak; yüksek kalitede üretim yapılmasına destek olarak ürünün uzun süre kullanılabilmesini sağlamak ve tekstil markalarını ve üreticilerini çevreye duyarlı üretim yapma konusunda teşvik eden tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, uzun vadede karlılığı da artırmak vizyonunu taşır.

Ürünler

Sürdürülebilirliğe katkısı olan çevreci ürünler

Misyonumuz

Caneco, sürdürülebilir kaynak, kullanım ve iade (imha) süreçlerinde hem ekonomik hem de çevre dostu süreçlere saygı gösteren uygulamaları takip eden yeni ürünler tasarlamak ve geliştirmek misyonuyla hareket etmektedir. Doğal kaynakların artan tehdit altında olduğu bir dünyada yaşadığımızın bilincinde olarak, aşağıdaki maddeleri içeren geniş kapsamlı bir çevre yönetimi yaklaşımıyla çevresel ayak izimizi hafifletmeyi hedefliyoruz.

Doğaya Zarar Vermeyen Dijital Tekstil Baskı

Süblimasyon transfer kağıdı üretiminde birincil elyaf kullanımını sıfıra indirmek ve doğaya zarar vermeyen dijital tekstil baskı bilincini tüm sektöre taşımak.

Çevrenin Korunması

Fabrika atığı ve tüketici öncesi (pre-consumer) hurda kağıtları geri dönüştürerek süblimasyon transfer baskı sürecinde çevrenin korunmasını sağlamak.

Çevre Dostu Hammadde

Tekstil hammadde, kimyasal ve prosesleri çevre dostu anlayışla seçmek.

Dönüştürülebilir Kaynak Kullanımı

Toksik olmayan ve fiziksel çevreye zarar vermeyen dönüştürülebilir kaynakları kullanmak.

Suyun Korunması

Tekstil üretiminin tüm süreçlerinde sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik ederek susuz üretim metotlarını hayata geçirmek.

Düşük Kontaminasyon

Birincil elyaftan kağıt üretimine kıyasla %35 daha az su kirliliğine, %45 daha az su kullanımına ve %74 daha az hava kirliliğine yol açan geri dönüştürülmüş kağıt kullanımını teşvik etmek.

Atık Geridönüşümü

Üretim sonrası ortaya çıkan su, tekstil ürünü gibi atıkları çevreye zararsız ürünlere dönüştürmek veya geri kazanmak.

Sertifikalı Prosesler

Tekstil proseslerinde Eko sertifikasyonuna verilen önemle hareket etmek.

Sürdürülebilirlik

Daha çevreci ve sürdürülebilir dijital tekstil baskı için üretiyoruz

Caneco Ürünleri

Dijital tekstil baskısında sürdürülebilir tasarım misyonu ve aynı fonksiyona sahip ürünleri kaliteyi koruyarak daha az çevresel etki ile üretme vizyonundan hareketle yola çıkmıştır.

Son yıllarda meydana gelen önemli sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel değişimler göz önüne alındığında; kuşkusuz sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir işletme olabilmek, çevreci ürünler üretmekle, bu ürünlerin üretim sürecini çevre dostu olacak şekilde tasarlamakla ve çevreci sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir bütün olarak yürütmekle mümkün olabilmektedir.

Tekstil üreticisinden nihai kullanıcıya kadar olan tüm hazır giyim aşamalarında çevre bilincini dijital baskıda kağıt baskı sürecine de taşımak ve bu konuda sorumluluk üstlenmeyi misyon edinen Caneco, kaynakların ihtiyaçtan fazla kullanılmaması, tüketilmemesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi hedefiyle hareket eder.

Bize ulaşın

+90 212 671 30 95

Bizden Haberler

Firmamız ve ürünlerimiz hakkında son gelişmeler

CANECO

…cares about the nature…

Geri dönüştürülmüş süblimasyon kağıt ürün grubumuz hakkında bilgi almak isterseniz bize ulaşın.

+90 212 6713095